تست هوش:اشتباه تصویر کجاست (۳)

تست سنجش IQ, جواب اشتباه تصویر بالا در کجاست

اشتباه تصویر کجاست

 

تست سنجش IQ, جواب اشتباه تصویر بالا در کجاست

تست هوش تصویری با جواب

 

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

 

پاسخ تست هوش :

۱- نداشتن پلاک ماشین

 

۲- لنگرکشتی باید جلوش باشه..این کشتی لنگرش عقبش هس

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوتههوش خود را بسنجید

تست هوش تصویری ( ۲ )

تست هوش

تست هوش ۲

تست هوش و IQ جدید ماه(بسیار دقیق)

معمای جالب اما پیچیده

معمای زندانی (تست هوش)


theme