حلقه نامزدی شما چه چیزی می گوید ؟

زمانی که دوست شما ازدواج می کند اولین سوال شما این هست که “چگونه به تو پیشنهاد ازدواج داد ؟” و سوال بعدی شما این خواهد بود که “می توانم حلقه ازدواج تورا ببینم ؟”

اما در حلقه ازدواج رازی است ! که ازدواج شما را فاش می کند !

در یک نظر سنجی و تحقیق آنلاین که بیش از ۳۰۰۰ نفر که ازدواج کرده بودند در آن شرکت کردند. تحلیل بر روی داده های ورودی از این نظر سنجی نشان داد : هزینه بیشتر برای خرید حلقه رابطه معکوسی با طول مدت ازدواج خواهد داشت .

کسانی که در سال ۲۰۰۸ یا بعد از آن ازدواج کردند ، چیزی حدود ۲۰۰۰ دلار تا ۴۰۰۰ دلار خرج خرید حلقه کرده بودند خطرطلاق گرفتن آنها بیشتر از کسانی بود که بین ۵۰۰ دلار تا ۲۰۰۰دلار خرج خرید حلقه کرده بودند و کسانی که زیر ۵۰۰ دلار هزینه خرید حلقه کرده بودند خطر طلاق گرفتن را داشتند !

اما :

حلقه ۲۵۰۰ دلاری شما دارای یک نفرین است که روزی خواهد شکست ! در واقع این در ذهن شماست روزی به قوانین طلاق مراجعه کنید ! درواقع نتایج تحقیق نشان داد کسانی که هزینه بیشتری را برای زندگی خود صرفه جویی می کنند ، زندگی متداوم و متعادلتری خواهند داشت .

منبع : ترجمه womenshealthmag


theme