متن آهنگ فریاد زدم از احسان حق شناس

متن آهنگ فریاد زدم

 

فریاد زدم تورو دوست دارم عاشق شدم بیقرارم تموم ِ لحظه هام باتو میشینه غم تو دلم بدون تو ب جون تو بدون تو

تقدیر من این بود دوست دارم عشقم بدون تو هیچم دوست دارم عشقم تقدیر من این بود دوست دارم عشقم بدون تو هیچم دوست دارم عشقم . . . فریاد زدم تورو دوست دارم عاشق شدم بیقرارم تموم ِ لحظه هام باتو میشینه غم تو دلم بدون تو ب جون تو بدون تو.

تقدیر من این بود دوست دارم عشقم بدون تو هیچم دوست دارم عشقم تقدیر من این بود دوست دارم عشقم بدون تو هیچم دوست دارم عشقم

 فروشگاه لوازم آرایشی
theme