بازیگران مرد

عکسهای امیر جدیدی در نشست فیلم تنگه ابوقریب

عکسهای امیر جدیدی در نشست فیلم تنگه ابوقریب تصاویر جدید امیر جدیدی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در ششمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. .u7bc491bf82be4a9a12a587a3b95c427d , .u7bc491bf82be4a9a12a587a3b95c427d .postImageUrl , .u7bc491bf82be4a9a12a587a3b95c427d .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u7bc491bf82be4a9a12a587a3b95c427d , .u7bc491bf82be4a9a12a587a3b95c427d:hover , .u7bc491bf82be4a9a12a587a3b95c427d:visited , .u7bc491bf82be4a9a12a587a3b95c427d:active { ...

ادامه مطلب »

عکسهای مهدی پاکدل در نشست فیلم تنگه ابوقریب

عکسهای مهدی پاکدل در نشست فیلم تنگه ابوقریب تصاویر جدید مهدی پاکدل در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در ششمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. .u566385c5e57d4ddc77dcf8c848b0469d , .u566385c5e57d4ddc77dcf8c848b0469d .postImageUrl , .u566385c5e57d4ddc77dcf8c848b0469d .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u566385c5e57d4ddc77dcf8c848b0469d , .u566385c5e57d4ddc77dcf8c848b0469d:hover , .u566385c5e57d4ddc77dcf8c848b0469d:visited , .u566385c5e57d4ddc77dcf8c848b0469d:active { ...

ادامه مطلب »

عکسهای جواد عزتی در نشست فیلم تنگه ابوقریب

عکسهای جواد عزتی در نشست فیلم تنگه ابوقریب تصاویر جدید جواد عزتی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در ششمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. .u6e604503de8a3a4ec0b353fac6c80a11 , .u6e604503de8a3a4ec0b353fac6c80a11 .postImageUrl , .u6e604503de8a3a4ec0b353fac6c80a11 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u6e604503de8a3a4ec0b353fac6c80a11 , .u6e604503de8a3a4ec0b353fac6c80a11:hover , .u6e604503de8a3a4ec0b353fac6c80a11:visited , .u6e604503de8a3a4ec0b353fac6c80a11:active { ...

ادامه مطلب »

عکسهای امیر جدیدی در نشست فیلم عرق سرد

عکسهای امیر جدیدی در نشست فیلم عرق سرد تصاویر جدید امیر جدیدی در نشست خبری فیلم عرق سرد در پنجمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «عرق سرد» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. .ufcdaecec7732bd8cf9afb56a8b705c2f , .ufcdaecec7732bd8cf9afb56a8b705c2f .postImageUrl , .ufcdaecec7732bd8cf9afb56a8b705c2f .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ufcdaecec7732bd8cf9afb56a8b705c2f , .ufcdaecec7732bd8cf9afb56a8b705c2f:hover , .ufcdaecec7732bd8cf9afb56a8b705c2f:visited , .ufcdaecec7732bd8cf9afb56a8b705c2f:active { border:0!important; ...

ادامه مطلب »

عکسهای میلاد کی مرام در نشست فیلم امیر

عکسهای میلاد کی مرام در نشست فیلم امیر نشست خبری فیلم سینمایی امیر در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در چهارمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «امیر» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. میلاد کی مرام و آرتین گلچین در نشست فیلم امیر میلاد کی مرام و آرتین گلچین در اکران فیلم امیر ...

ادامه مطلب »

عکسهای سام درخشانی در نشست فیلم خجالت نکش

عکسهای سام درخشانی در نشست فیلم خجالت نکش نشست خبری فیلم سینمایی خجالت نکش در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت نشست رسانه ای فیلم کمدی «خجالت نکش» دوشنبه ۱۶ بهمن با حضور عوامل فیلم در پردیس ملت برگزار شد. .uc4ed188884633b313044601081ae5028 , .uc4ed188884633b313044601081ae5028 .postImageUrl , .uc4ed188884633b313044601081ae5028 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uc4ed188884633b313044601081ae5028 , .uc4ed188884633b313044601081ae5028:hover , ...

ادامه مطلب »

عکسهای احمد مهرانفر در نشست فیلم خجالت نکش

عکسهای احمد مهرانفر در نشست فیلم خجالت نکش نشست خبری فیلم سینمایی خجالت نکش در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت نشست رسانه ای فیلم کمدی «خجالت نکش» دوشنبه ۱۶ بهمن با حضور عوامل فیلم در پردیس ملت برگزار شد. .u946110721f83ee925bcbda8354f12b27 , .u946110721f83ee925bcbda8354f12b27 .postImageUrl , .u946110721f83ee925bcbda8354f12b27 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u946110721f83ee925bcbda8354f12b27 , .u946110721f83ee925bcbda8354f12b27:hover , ...

ادامه مطلب »

عکسهای ساعد سهیلی در نشست فیلم لاتاری

عکسهای ساعد سهیلی در نشست فیلم لاتاری در سومین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران و نشست فیلم سینمایی «لاتاری» در پردیس ملت، سینمای رسانه برگزار شد. .u861050b79a5785b6f394ff29dea7664d , .u861050b79a5785b6f394ff29dea7664d .postImageUrl , .u861050b79a5785b6f394ff29dea7664d .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u861050b79a5785b6f394ff29dea7664d , .u861050b79a5785b6f394ff29dea7664d:hover , .u861050b79a5785b6f394ff29dea7664d:visited , .u861050b79a5785b6f394ff29dea7664d:active { border:0!important; } .u861050b79a5785b6f394ff29dea7664d .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: ...

ادامه مطلب »

عکسهای دارا حیایی در نشست فیلم شعله ور

عکسهای دارا حیایی در نشست فیلم شعله ور نشست رسانه ای فیلم «شعله ور» با حضور عوامل فیلم در پردیس ملت برگزار شد. دارا حیایی پسر امین حیایی از همسر اولش می باشد . عکس دارا حیایی و مادربزرگش فرزانه داوری (بازیگر سینما قبل از انقلاب) .u8095ae36cdacf81d71c5811c30c76042 , .u8095ae36cdacf81d71c5811c30c76042 .postImageUrl , .u8095ae36cdacf81d71c5811c30c76042 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u8095ae36cdacf81d71c5811c30c76042 ...

ادامه مطلب »

عکسهای بهرام رادان در افتتاحیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

عکسهای بهرام رادان در افتتاحیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر تصاویر بهرام رادان در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر ۳۶ .ubb24634a94ed24d9fec3f7bcfa713491 , .ubb24634a94ed24d9fec3f7bcfa713491 .postImageUrl , .ubb24634a94ed24d9fec3f7bcfa713491 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ubb24634a94ed24d9fec3f7bcfa713491 , .ubb24634a94ed24d9fec3f7bcfa713491:hover , .ubb24634a94ed24d9fec3f7bcfa713491:visited , .ubb24634a94ed24d9fec3f7bcfa713491:active { border:0!important; } .ubb24634a94ed24d9fec3f7bcfa713491 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .ubb24634a94ed24d9fec3f7bcfa713491 { display: block; transition: background-color 250ms; ...

ادامه مطلب »

عکسهای نوید محمدزاده در افتتاحیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

عکسهای نوید محمدزاده در افتتاحیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر تصاویر نویدمحمدزاده در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر ۳۶ .udd4854863d895a4c780b33d0a25dac17 , .udd4854863d895a4c780b33d0a25dac17 .postImageUrl , .udd4854863d895a4c780b33d0a25dac17 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .udd4854863d895a4c780b33d0a25dac17 , .udd4854863d895a4c780b33d0a25dac17:hover , .udd4854863d895a4c780b33d0a25dac17:visited , .udd4854863d895a4c780b33d0a25dac17:active { border:0!important; } .udd4854863d895a4c780b33d0a25dac17 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .udd4854863d895a4c780b33d0a25dac17 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: ...

ادامه مطلب »

عکسهای هومن سیدی در افتتاحیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

عکسهای هومن سیدی در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر ۳۶ تصاویر هومن سیدی در افتتاحیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر .u08eebed987e62b8c8b5e0129089f6706 , .u08eebed987e62b8c8b5e0129089f6706 .postImageUrl , .u08eebed987e62b8c8b5e0129089f6706 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u08eebed987e62b8c8b5e0129089f6706 , .u08eebed987e62b8c8b5e0129089f6706:hover , .u08eebed987e62b8c8b5e0129089f6706:visited , .u08eebed987e62b8c8b5e0129089f6706:active { border:0!important; } .u08eebed987e62b8c8b5e0129089f6706 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u08eebed987e62b8c8b5e0129089f6706 { display: block; transition: background-color 250ms; ...

ادامه مطلب »
theme