اس ام اس های جالب

مجموعه اس ام اس های سرکاری و قشنگ

مجموعه اس ام اس های سرکاری و قشنگ | اس ام اس سرکاری شانه ای میخواهم تا ….. . . . . موهایم را شانه بزنم چیه؟ فکر کردی شکست عشقی خوردم واسه گریه میخوام؟ اوا ! عجب آدمایی پیدا میشنا!!! اس ام اس های سرکاری و قشنگ نمیدانم تا کدامین طلوع خواهم ماند و در کدامین غروب خواهم رفت. اما ...

ادامه مطلب »
theme