دنیای ضرب المثل

دست هات حناست ؟

در یک شب دزدی به خانه زن بیوه پول داری می رود . از پنجره اتاق میبیند که زن در حال خمیر کردن حنا برای گرفتن حنا به دستانش می باشد . وارد اتاق شده و با خنجر زن را به کشتن تهدید می کند که صدایی از او در نیاید .   زن می گوید : چه خوب ، ...

ادامه مطلب »
theme