مطالب طنز و خنده دار

پ ن پ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۳ – جدید و خنده دار

    رفتم بانک به آقاهه پشت میز میگم آقا ببخشید شما صندوق دارین؟ میگه پ ن پ هاش بکم!!! ماشینه تا شیشه جمع شده… یه نفر اون بغل افتاده پارچه سفید روش کشیدن… یارو داره رد میشه… میگه مرده؟ پ نه پ تصادف خستش کرده خوابیده!  دارم تو کوچه راه میرم یه خانمه با ماشین رفت تو چاله آب پاشید ...

ادامه مطلب »
theme